Khách hàng tiêu biểu
Cập nhật: 19.06.2011 08:47
 SỐ TT CÔNG TY  QUỐC GIA 
 01  Sveam Việt Nam
 02  Tuấn Đức Việt Nam
 03  Ha Đạt Việt Nam
 04  Công ty CP Giấy An Bình Việt Nam
 05  Fujiura Nhật Bản
 06  Daimon Nhật Bản
 07  Tsugihashi Nhật Bản
 08  STK Nhật Bản
 09  Shin Jung Hàn Quốc